Terapi med psykodynamisk inriktning

Psykoterapi handlar om att ge nya perspektiv på hur du kan hantera en svår livssituation, på livets olika villkor och krav som påverkar ditt sätt att leva. I terapin får du tala om det du själv vill. Du får möjlighet att regelbundet prata om din problematik, relationer du har eller har haft och dina tidigare upplevelser. Under terapin får du möjlighet att utveckla konstruktiva tillgångar och hjälp att se ditt liv på ett nytt och annorlunda sätt. Målsättningen är ett gott liv som har ökat ditt välbefinnande. Du får möjlighet till större insikt och förståelse för ditt samspel med din omgivning. Du kanske upptäcker samband och mönster i dina handlingar. Du kan få syn på nya vägar för att komma vidare för att hantera dysfunktionella tanke och beteendemönster som kan hindra dig i din vardag. När du får syn på ditt beteende får du också möjlighet att hantera och bearbeta det. Det som blir synligt kan också förändras. Du får en ökad livskvalitet genom att din självkännedom ökar.

Etiskt kod för psykoterapeuter, ur Akademikerförbundet SSR 2014 (klicka här för att läsa hela texten).

Grunden för psykoterapeuters profession. Här presenteras ett utdrag.

  • Psykoterapi ska grundas på vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet.
  • Grundläggande värden i arbetet är psykisk hälsa med konstruktiva och tillitsfulla sociala relationer.
  • Det psykoterapeutiska arbetet ska bidra till ett värdigt liv, autonomi och välbefinnande.
  • Psykoterapeuten ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika och höga värde.