Samtal om stress

Att samtala om stress innebär att man skapar en medvetenhet kring vilka problem som stressen skapar. Samtalen ger redskap att hantera och förstå situationen du befinner dig i och möjlighet att skapa en balans i vardagen.

Skillnaden mellan samtalsstöd och terapi är gränserna för vad samtalen handlar om. En tydlig gräns är att vi fokuserar på ditt huvudproblem – stressen – utan att till exempel backa tillbaka bandet och prata om din barndom eller lyfta andra privata svårigheter.

Samtalen kan om du önskar kombineras med metoden klinisk hypnos. Hypnos är väldigt likt guidad avslappning och är mycket effektivt för att på djupet bearbeta exempelvis stress. Det är en stund där du får fokusera enbart på dig själv och skapa en lugn och ro-känsla i kroppen.