Föreläsningar och workshops

Jag erbjuder olika föreläsningar eller workshops för företag och organisationer. Innehållet skräddarsys så det passar bäst för dina behov och önskemål. Du kan ju er verksamhet bäst! I en föreläsning lyssnar deltagarna och i en workshop är deltagarna praktiskt aktiva i olika övningar. Det kan vara allt från korta föreläsningar, inspirationspass eller längre process. 

Stresshantering

Det finns olika typer av stress. En del är positiva och andra skadliga. Alla människor är på olika sätt påverkade av stress men också olika känsliga för den. Vid en föreläsning eller workshop med fokus på stresshantering går jag igenom skillnaderna mellan en sund och skadlig stress. Hur stress kan förebyggas, upptäckas och tas om hand. Att bli medveten om sin egen stress och hur den påverkar andra i en arbetsgrupp kan förebygga ett skadligt klimat och positivt påverka arbetsglädjen på sikt. Deltagarna får möjlighet att reflektera tillsammans, enskilt i mindre grupper och i storgrupp. Då skapas en gemensam grund att utgå från samt att hitta rutiner för att lyssna på de andras tankar och känslor kopplade till stress. Moment av praktiska övningar ingår. Det är genom att “träna” som de teoretiska kunskaperna blir till verkliga handlingar.

Att lära sig om återhämtning och avslappning är en av nycklarna till att skapa ett arbetsliv i balans. Med hjälp av olika övningar tränar vi på det. Deltagarna får med sig verktyg för att träna på avslappning hemma.

Lämpligt för: Mindre och medelstora grupper.

Tid: Från två timmar till två helgar.

Återhämtning

Att återhämtning är en viktig del för att förebygga till exempel stressrelaterade sjukdomar har forskningen slagit fast. I en föreläsning eller workshop kring återhämtning för vi en djupdykning på vikten av återhämtning för varje deltagare. Fokus är både för att skapa en god balans på arbetet och hemma. Vi går igenom vad som kan ge energi och vad tar energi. Med hjälp av olika övningar tränar vi på återhämtning genom hypnos. Deltagarna får med sig verktyg att träna på hemma.

Lämpligt för: Mindre, medelstora och stora grupper.

Tid: Från två timmar till en heldag.

Avslappning

Hypnos är hälsobefrämjande och utan negativa biverkningar. Genom klinisk hypnos jobbar vi i grupp för att träna på konkret avslappning. Milton Ericsons är grundaren till klinisk hypnos och han kallar det för att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd. I hypnosen skapas ett lugn som gör att både kroppen och psyket påverkas positivt. Under hypnosen har deltagarna kontroll och är hela tiden medvetna om vad som händer. Hypnos kan användas för stora och små problem i vardagen. I hypnosen får deltagarna redskap att jobba med tankar, känslor och minnen kopplade till sina tidigare erfarenheter.

  • De flesta upplever hypnos med en känsla av välbefinnande, avslappning och kontroll.
  • Hypnosen ger tillgång till resurser och möjligheter som en inte använder vanligtvis i vardagen.
  • En blir ofta lugn och aktiv och på bättre humör efter att ha varit i djup hypnos.
  • En del lär sig hypnos fort, för andra behövs mer tid. Det spelar ingen roll för resultatet.
  • Ingen kan hamna i ett tillstånd den inte själv vill vara i.
  • Deltagarna kommer att lära sig att utöva självhypnos och blir delaktig i hur de själa kan påverka sin kropp, att hitta sina egna resurser och förmågor. Ju mer de övar desto bättre blir de.

Lämpligt för: Mindre och medelstora grupper.

Tid: Från två timmar till en heldag.

Samarbeta och lära känna varandra i gruppen

Vill ni utveckla effektivitet och välmående i er grupp? När vi samarbetar med andra ser vi ofta helt andra sidor av varandra än de som visas i vardagen. Upplevelsen av varandra kan kännas starkare. Vi lägger märke till hur de rör sig, låter, använder kroppspråket både medvetet och omedvetet. Samtidigt blir vi själva också tittade på.

Att träna individer och grupper via praktiska övningar som fokuserar på samarbetsförmåga, initiativförmåga och problemlösning hjälper dem att lyckas bättre med målet. Dessa förmågor går att träna i grupp och deltagarna kan få syn på egna och andras förmågor. Det kan leda till att dynamiken i gruppen förbättras. Under det praktiska arbetet stimuleras kommunikationen mellan deltagarna och reflektioner som relateras till uppdraget.

Lämpligt för : Redan etablerade grupper och helt nya grupper. Max 20 deltagare.

Tid: Från två timmar till en heldag.

Kreativa möten

Är det för många tråkiga möten hos er? Att förändra mötesstrukturen är en process. Med ett smörgåsbord av kreativa övningar får ni pröva på nya former för att samarbeta och lära känna varandra.

Lämpligt för: Små och mellanstora grupper.

Tid: Från en timme till en halvdag.

Reflekterande team

Reflekterande team kan användas för handledning i grupper. Den kan också kallas för samtal om samtalen. Modellen är strukturerad för att ge utrymme för samtal, ökat lyssnande och därefter reflektion. Samtalet böljar fram och tillbaka mellan de som samtalar och lyssnar . I samtalsmodellen hjälper deltagarna varandra att lösa yrkesmässiga problem genom strukturerad feedback.

Lämpligt för: Små grupper med max 12 deltagare.

Tid: Minst tre timmar.

Schyssta lekar

Många använder olika former av lekar vid utbildningar eller gruppaktiviteter. Alla lekar är inte schyssta och en del lär ut lekar eller “energizers” utan att ha koll på att de utsätter andra för obehag eller till och med kränkningar. För att leda lekar på ett inkluderande och schysst sätt behöver du ha en genomtänkt strategi. Det handlar bland annat om att presentera dem så alla känner till vad som ska hända i förväg. Att göra ett kontrakt som beskriver hur ni ska arbeta tillsammans. Ni behöver också välja rätt sorts lekar beroende på gruppens syfte och behov. Det finns massor med fördelar av att leka. I leken får vi kontakt med andra människor. Vi får hjälp att koppla ihop medvetandet med våra känslor. Vi får möjlighet att uttrycka våra känslor. Det kan också vara avkopplande och roligt att leka.

Under den lekfulla workshopen får ni lära er olika former olika former av lekar, deras syften och vad som är viktigt att tänka på vid genomförande.

Lämpligt för: Mellanstora grupper med max 20 deltagare.

Tid: Minst tre timmar.

Kontakta mig så gör vi en minnesvärd upplevelse för era deltagare!