Allmänna villkor

Terapi

Samtalen är 45 min/gång och en gång per vecka om inte annat är överenskommet. Uppehåll för semester och helgdagar.

För dig som heltidsarbetar betalar du full taxa. Om du är sjukskriven, under 20 år eller arbetslös kan du ansöka om reducerad taxa. Kontakta mig för prisförfrågan.

Du betalar för samtalen via en månadsfaktura som kommer via e-post. Faktura till din arbetsgivare går också bra. Det går bra att swisha.

Vid förhinder ska avbokning av tid göras senast kl 8.00 dagen innan bokad tid men på närmaste vardag. I annat fall utgår full debitering.  Avbokning ska ske genom e-post, SMS eller telefonsamtal. Uppge ditt namn, telefonnummer och den bokade tiden du vill avboka och skälet till avbokningen.

För all terapi får terapeuten handledning av legitimerad psykoterapeut. Terapeuten har journalplikt.

Terapin omfattas av sekretess och tystnadsplikt och går under Socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt arbete.

Andra tjänster

Vid andra tjänster än ovan (ex utbildning, föreläsning eller workshops) gäller det som har överenskommits specifikt för tjänsten.

Betalningsvillkor vid fakturering är 20 dagar. Ev anmärkningar på fakturan ska göras inom 8 dagar. För privatpersoner gäller 30 dagars betalningsvillkor. Faktureringsavgift på 70 kr tillkommer.  Om inte betalning inkommit senast förfallodagen debiteras en påminnelseavgift på 70 kr enligt inkassolagen.

Vid oförutsedda händelse som krig, upplopp, brand, explosioner, naturkatastrofer, terrorattacker, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet och liknande samt sociala force majeure som t.ex. sjukdom och liknande som drabbar oss förbehåller jag mig rätten att ändra kursdatum eller bokad tid till en annan enligt överenskommelse. Jag reserverar mig för förändringar som jag inte kan påverka, t.ex ändring av kursdatum eller lokaler osv. Jag ersätter inte eventuella kostnader i samband med detta för kunden.

Utbildning/Lugna grupper

Din anmälan är bindande så snart jag tagit emot den. Faktura skickas när jag fått din anmälan vilket också är en bekräftelse på din anmälan. Om du inte får möjlighet att delta kan du överlåta din plats till en annan person. I annat fall kan du delta vid något annat tillfälle när likvärdig utbildning anordnas. Meddela eventuella förhinder senast före kursstart.

Betalningsvillkor vid fakturering är 20 dagar. Ev anmärkningar på fakturan ska göras inom 8 dagar. För privatpersoner gäller 30 dagars betalningsvillkor. Faktureringsavgift på 70 kr tillkommer. Om inte betalning inkommit senast förfallodagen debiteras en påminnelseavgift på 70 kr enligt inkassolagen.

Kontaktförfrågan

När du skickar en kontaktförfrågan registreras dina personuppgifter i form av ett mail hos Agera med mera. Mailet raderas efter 30 dagar om kontakten inte ska fortsätta. Personuppgifterna behövs för att kunna behandla din förfrågan.

Genom att fylla i kontaktformuläret och skicka det godkänner du vidare kontakt och att dina uppgifter används i enlighet med personuppgiftslagen.

Agera med mera är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du har några frågor kontakta gärna mig.

Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/