Självkänsla – hur tänker du om dig själv?

Du påverkar ditt välbefinnande genom att tänka positiva eller negativa tankar om dig själv, de bidrar till din självkänsla. Pröva att besvara frågorna nedan så får du syn på dina tankar:
* Jag tycker att jag är en värdefull person.
* Det finns många saker jag skulle ändra på med mig själv – om jag kunde.
* Jag godkänner mig själv som person.
* Jag har många positiva egenskaper.
* Jag gillar den jag är.
* Det finns många saker jag inte gillar med mig själv.