Prova på Lugna gruppen?

Vill du pröva om Lugna gruppen är något för dig att vara med i? Nästa tillfälle till gratis prova på är söndag den 24 januari online kl 16-17 via zoom. Föranmälan behövs.