Vårpeppen eller vårdeppen

Kan du njuta och tycka att det är härligt när det blir ljusare utomhus. Årstiderna växlar och kanske har du enkelt att följa med i de olika övergångarna. Just nu går vi från vinter till vår och för en del kan just växlingen mellan den mörkare tiden och den ljusare vara en svår känslomässig övergång. En del har årstidsbundna depressioner som kännetecknas av trötthet, ökat sömnbehov, kanske också ökat sug efter kolhydrater. Det här kan leda till svårigheter att koncentrera sig och att immunförsvaret får sämre funktion att stå emot olika infektioner. Ett sätt att lindra symtomen är att vara utomhus så mycket som möjligt när det är ljust (utan solglasögon). Har du mycket besvär behöver du träffa en läkare och kanske få medicin som hjälper. Att med hjälp av samtal komma fram till strategier för att öka hälsan är också en viktig del. Hos mig kan du få stöd och konkreta verktyg som hjälper dig i “årstidsväxlingarna”.